važta

važta
važtà sf. (4) [K], Š, Rtr, , , FrnW, (2) K.Būg(Kv) žr. važma: 1. sing. col. NdŽ Geležinkelio važtà . Karieta su keleiviais, lagaminais ir važta greit nuriedėjo šlapiu keliu . Čia turėjo iškrauti iš laivo važtą SkvApD21,3. Šiaip važtą tartumias anie turėjo krupę Žlv. | Armija atsitraukia, palieka visą savo važtą .Š, Rtr, , NdŽ Išsidaliję važtą, rokiškėnai išsivalė keletą šautuvų . Senis vilko didelę sausuolių važtą . 2. SD3314, Sut, N, Kos58, NdŽ, Važta vežtis SD265. Viena važta SD56. [Arklys] klupdamas tempė keistąją važtą P.Cvir. Traktorius užbuksavo su didele kamienų važta . 3. NdŽ, vežimas keleiviams vežti, karieta. 4. SD403, Sut Važtos dokumentai ETŽ. Mokestis ažu važtą SD56.N Važta verčiuosi SD56. 5. NdŽ, .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • važta — važtà dkt. Krovinių̃ važtà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • važtapinigiai — važtãpinigiai sm. pl. (1) DŽ, NdŽ, PolŽ1295, vãžtapinigiai (1) Š; ETŽ pinigai, mokami už važtą: Baudos už laiku nepervežtus krovinius apskaičiuojamos procentais nuo važtapinigių rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važtaraštis — važtãraštis sm. (1) BŽ208, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, vãžtaraštis (1) Š 1. LEXXXIII259 krovinių gabenimo sutartis, raštas, sunčiamas su važta: Geležinkelių važtaraštis rš. Jūrinis važtaraštis rš. Jei grūdai vežami iš vienos vietos į kitą, išrašomas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važtavežimis — važtãvežimis sm. (1) NdŽ važtos, krovinių vežimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokestis — sm. (1), mõkestis (1) K, Vl, mokestìs sf. (3a, 3b), mokestìs, iẽs sm. (3a, 3b), mokestỹs 1. nustatyto dydžio pinigų suma, kurią piliečiai privalo mokėti valstybei: Mokesčiai reikalingi valdymo aparatui, mokykloms, ligoninėms, švietimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skubinis — skubìnis, ė adj. (2) skubus: Skubìnis laiškas NdŽ. Skubìnė važta DŽ. skubinimas; nusiskubinimas; paskubinimas; priskubinimas; suskubinimas; skubinis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vašta — vaštà sf. (4) [K], Rtr, KŽ; SD3314, SD56,265, N, L = važta 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važtas — vãžtas sm. (2) žr. važta 4: Vãžto dokumentai KŽ. Vãžto tarnyba KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važtininkas — važtininkas, ė smob. rš kas gabena važtą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežimas — vežìmas sm. (2) RŽ, vežìmos ind. 1. R151, MŽ200, Sut, L, Š, Rtr, KŽ, DŽ1, PolŽ1170, Jrb, Als, KlvrŽ, Trk, Jdp → vežti 1: Rąstų vežìmas NdŽ. Anos vyras dirba pri akminų vežìmo Vvr. Gavo dešimtį litų už tą [v]andens vežìmą Pkl. Mat anie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”